Spółdzielnia Produkcji Rolnej w Szczurawicach powstała w 1975 roku.
Od momentu powstania gospodarstwo oparte jest na zasadach własności
prywatnej i pracy jej członków.
Obecnie Spółdzielnia gospodaruje na 288 ha użytków rolnych.

Spółdzielnia Produkcji Rolnej w Szczurawicach w ramach podpisanych umów
kontraktacyjnych sprzedaje swoje produkty do tak renomowanych firm jak:
HEINZ Pudliszki, Kotlin, ZPOW w Środzie Wlkp. czy WPPZ w Luboniu.

Dodatkowo Spółdzielnia prowadzi hodowlę trzody chlewnej w cyklu zamkniętym
oraz działalność pozarolniczą, która obejmuje usługi stolarskie. Głównie jest to
produkcja trumien na rynek krajowy i w swojej ofercie posiada dużą liczbę modeli
wykonanych z drewna dębowego, olchowego oraz brzozy.

Zarząd Spółdzielni

TORZ Ryszard - prezes
GARCZAREK Bogumił - członek zarządu
MALESZKA Damian - członek zarządu
STODOLNY Wiesław - członek zarządu
WOLIŃSKI Jerzy - członek zarządu

 

O SPÓŁDZIELNI

Spółdzielnia
Produkcji Rolnej

w Szczurawicach

O Spółdzielni

Produkcja

Usługi

Aktualności

Kontakt

WYRÓŻNIENIA

Copyright © 2014 SPR Szczurawice - Wszelkie Prawa Zastrzeżone.